Väljän raglanhiha – kuosittelu

 

Väljän raglanhihan kuosittelu eroaa kiinteästä raglanhihasta siinä, että kädentietä alennetaan ja miehustaa levennetään sivusta. Alennuksen määrä riippåuu materiaalista ja halutusta mallista. Väljyyttä lisätään myös hihaan. Kädentietä alennetaan halutun mallin ja materiaalin mukaan. Olkapäälle voidaan lisätä toppausvaraa, jos vaatteeseen tulee olkapäälle toppausta.

 

Tee aluksi sama olkasauman ja hihan keskiviivan siirto kuin kiinteässä raglassa.

 

Sitten:

Etukappale

  1. Avaa rintamuotolaskoksesta väljyyttä kädentielle. Väljyyttä voi olla 2-4 cm.
  2. Siirrä hartiamuotolaskos joko kokonaan tai osittain kädentielle väljyydeksi.
  3. Leikkaa hiha keskiviivaa pitkin kahteen osaan. Leikkaa nämä etu- ja takahihat vielä kahteen osaan pitkittäissuunnassa.
  4. Levitä hihoja pyöriöllä yhtä paljon kuin oli miehustassa etu- ja takakappaleen väljyys.
  5. Ota harppi, aseta keskipiste olan kärkeen ja piirrä ympyrän kaari hakkimerkistä hihaan päin. Aseta etuhiha etukappaleen päälle siten, että hakit osuu ympyrän kaarelle, mutta niiden väliin jää 2-3 cm. Olan kulman ja hihan pyöriön väliin jää myös 2-3 cm.
  6. Tee kädentien alennus ja sivun levennys, joka on ½ kädentien alennuksen määrästä.
  7. Ota harppi ja aseta se miehustan hakkimerkin kohdalle. Piirrä ympyrän kaarta uudesta kädentien ja sivuviivan kulmasta miehustaan päin.
  8. Mittaa hihan sivuviivasta alaspäin ½ miehustan alennuksen määrästä.
  9. Piirrä uusi hihan sivuviiva hihansuusta hihan alennusmerkin kautta ympyrän kaarelle.

 

Takakappale

  1. Aseta takakappaleen hiha miehustan päälle samalla tavalla kuin etukappaleella ja kuosittele hiha etukappaleen ohjeen mukaisesti.

 

Katso tarkemmat ohjeet raglanhihan kuositteluun alla olevalta videolta.